Försäljningsvillkor

Priser
Alla priser exklusive mervärdesskatt. 

Frakt
Fritt Offix Lager i Stockholm eller aktuell produktionsadress inom Sverige. Köparens leveransadress skall vara tillgänglig för transportören under normala dagtider. Krävs det avisering har köparen skyldighet att uppge det. Vid privatpersoners köp har köparen alltid kravet att uppge rätta leveransförhållanden vid leveransadressen, det är i första hand avisering av godset som gäller. Kan inte transportören leverera godset på normalt vis har säljaren rätt att debitera eventuella merkostnader.

Vid försäljning till Norge tillkommer införselmoms och införselavgifter.

Valuta
Alla priser är angivna i SEK (Svenska kronor). Vid försäljning till Norge gäller priserna motsvarande i NOK (Norska kronor).

Leverans och leveranstid
Leveranstid anges med antal dagar, veckor eller leveranstidpunkt med veckonummer och veckodag (helgdagar och ledighetsperioder är exkluderade) och avser leverans från säljarens lager eller produktionsadress inom Sverige. Säljaren förbehåller sig rätten till mindre ändringar utan föregående meddelande. Leveranstiden för produkten finns angiven som en uppskattat tid. Vi reserverar oss för leveransförseningar hos våra producenter/leverantörer som vi inte kan påverka. Leveranstid och leveranstillfälle kommuniceras per mail under leveransprocessen.
 

Villkor för Konsument (privatperson), Ångerrätt mm

Vid köp som privatperson tillämpar vi lagen om distansavtal (2005:59) som innebär följande villkor:

  • Vid köp av varor som är beställningsvara, tillverkningsvara, special och anpassade varor (nedan kallade beställningsvara) gäller inte rätten att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagande av varan. Alla varor i Offix sortiment avser den typen av vara, i avvikande fall står det på produktsidan om varan är lagervara och då gäller 14 dagars ångerrätt. Åberopas ångerrätten skall det meddelas per mail till info@offix.se senast 14 dagar efter mottagandet av vara.
  • Vid ångerrätt och retur av varan skall varan returneras i obrukat skick i originalemballage eller liknade emballage. Returfrakten debiteras dig som kund med avdrag på returbelopp. Har varan synliga märken/skador, funktionsnedsättning görs ett avdrag för värdeminskningen. Efter varans retur och fastställt skick, återbetalas det belopp som är fastställt enligt våra regler och beloppet återbetalas normalt inom 14 dagar.
  • Avbryta ett köp av beställningsvara skall ske snarast, senast inom 24 timmar från beställning, vi kommer då att undersöka om det är möjligt att avbryta beställningen i den mån det är möjligt. Eventuella kostnader som Offix drabbas av pga det avbrutna köpet förbehåller vi oss rätten att dra av från beloppet som skall återbetalas.
  • Leveranstiden för produkten finns angiven som en uppskattat tid. Vi reserverar oss för leveransförseningar hos våra producenter/leverantörer som vi inte kan påverka. Leveranstid och leveranstillfälle kommuniceras per mail under leveransprocessen.
  • Vi tar inget ansvar för kostnader eller skador som orsakas av tredje part, som omfattar inbärning, montering, felmontering av vara av tredje part eller kunden. Andra typer av kostnader och fel som orsakas av tredje part, som leveransförseningar.
  • Vid leveranshinder pga felaktiga leveransuppgifter, ej uthämtat gods, gods som har gått i retur debiteras den extra kostnad som uppstår, administrativ kostnad och eventuell fraktretur kostnad.


I övrigt gäller våra angivna försäljningsvillkor för konsument (privatperson).

Emballage 
Säljarens standardemballage ingår i priserna. Kostnad för fraktemballage som pallar, pallkragar, kartonger mm och emballage till pallar och kartonger mm, specialemballage tillkommer. Arbetskostnad för emballering tillkommer.

Betalningsvillkor
Faktureringsvillkor vid order/beställning eller 50% av ordervärde vid order och 50% av ordervärde vid leverans. Betalningsvillkor 10 till 30 dagar netto. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Sedvanlig kreditprövning före order/leverans tillämpas. Vi vänder oss i huvudsak till företag. För privatpersoner, enskild firma, föreningar, organisationer och handelsbolag gäller förskottsbetalning mot kontantfaktura via bank eller swish, betalning med kredit- eller betalkort. Kontakta oss på 08-764 53 00 eller info@offix.se för mer information. Observera att moms tillkommer på samtliga priser.

Äganderättsförbehåll
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Uteblir betalning från köparen har säljaren rätt att återta egendomen och debitera eventuell merkostnaden för återtag och utebliven betalning.

Returer
Före returer av eventuellt felaktigt gods måste köparen alltid kontakta säljarens kundtjänst för godkännande av retur. Godset skall returneras i originalemballage. Returer skall anmälas till köparen senast inom 1 arbetsdag efter mottagandet för att gälla som giltigt förfarande. Är returen pga av säljaren utgår inga merkostnader. Beror returen på köparen debiteras eventuella merkostnader på köparen och 70% av varuvärde krediteras. För tillverkade produkter (ej lagerförda) pga av köparen accepteras inte någon retur och det utgår ingen reducering av varuvärde. 
 
Garanti
För alla produkter lämnas minst två års garanti.

Reklamationer
Reklamationer avseende bristfälligheter i levererat gods skall skriftligen anmälas till säljaren senast 7 dagar efter godsets mottagande. Skulle levererat gods vara felaktigt sker avhjälpande av felet genom reparation eller utbyte av det felaktiga godset. Säljaren avgör vilket av alternativen som felet kan avhjälpas på.

Transportskada
Om skada på gods inträffat under transport ska köparen anmäla detta till transportören enligt dennes bestämmelser, anges direkt vid leveransmottagande på frakthandlingen och skriftligen till säljaren (med bild och beskrivning av skadan).

Ansvar
Säljaren ansvarar inte i något fall för skada som drabbar köparen till följd av att varan orsakat skada på annan egendom. Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen som grundas på skadeståndsanspråk från tredje man eller från av köparen anställd personal. Säljaren är inte ansvarig för merarbete, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada, någon form av hävdat stillestånd kopplad till Säljarens varor, leverans, leveranstid eller upplevelse av varan.

Force Majeure
Skulle leverans förhindras eller försenas på grund av omständigheter utanför vår kontroll, kan vi utan skadeståndsansvar förskjuta hela eller delar av leverans eller helt säga upp avtalet.  

Förbehåll 
Vi reserverar oss mot eventuella förändringar i sortimentet, tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning. Av tekniska skäl kan det vara svårt att återge exakta färgnyanser/texturer på bl a textilier och produkternas ytskickt som färg/dekor/träslag.