Ljudabsorbenter & skärmväggar till kontoret, Offix

► Svensk tillverkat av högpresterande ljudabsorberande material i återvunnen polyuester i utvecklad densitet (hålrum som reducerar ljudreflexerna) – labbtestat (testprotokoll) 100% miljövänlig, helklädda i tyg och sömnad i högsta hantverkskunnande, små fina eleganta beslag.
► Snygga interiöra lösningar som utvecklar interiören till kontoret och hemmakontoret, med olika tyg och tygkulörer eller printade motiv på tyg.
► Vi erbjuder skräddarsydda behov av ljudabsorbenter till kontoret och hemmmakontoret.
► I många olika applikationer, format och storlekar, takmonterade, takhängande, väggmonterade, fristående skärmväggar och bordsskärmar.

Skapa arbetsplatser med ljudabsorberande bordsskärmar, skärmväggar för videomöten som inte stör omgivningen eller den som har videomötet. Det kan vara utvalda arbetsplatser i ett kontorslandskap.

Ljudabsorberande och reducerade förmåga av ljudreflexer, ljudhygien:
Våra ljudabsorbenter till kontoret och hemmakontoret håller högsta ljudabsorberande förmåga att reducera ljudreflexer, genom det material som vi har framtagit och utvecklat för ljudabsorption. Materialet har en framtagen densitet (recept) och tjocklek (minst 50 mm) som verkar i det frekvensområde som miljön avser (testprotokoll finns att tillgå). Se referensbild på det ljudabsorberande materialet många hålrum i mikroskopbild (ljudreflexen studsar och reduceras i alla hålrummen i materialet).

Viktigt att tänka på vid utvärdering och val av lösning till ert behov av ljudabsorbenter till kontoret och hemmakontret, som även fungerar som avskärmning:
Många s k ljudabsorbenter består av material som skummadrass liknade material, stenull, mineralull, pressat tygmaterial (överblivet från produktion), tygklätt skivmaterial och annat som inte alls fungerar som effektiva ljudabsorbenter, många lösningar är mer en interiör avskärmning än en fungerande ljudabsorbent. Efterfråga auktoriserade validerade testprokoll över ljudabsorptionsförmågan (att ljudreducera), efterfråga materialprov på det ljudabsorberande materialet, efterfråga prov på sömnad/klädsel. Många s k ljudabsorbenter har laminerade materialytor med tyg och öppna materialkanter utan någon bärande ramkonstruktion, kanterna blir fläkta med tiden när det laminerade tyget släpper och det ser inte bra ut. Slutsats är att det skiljer väldigt mycket på ljudabsorptionsprestanda, interiör- och designvärde på olika produkter vilket återspeglas i priset.

Material som stenull, minerall avger partiklar i arbetsmiljön är direkt farligt för inandning och kan få bakterietillväxt vid fukt som kan avge organiska föreningar i luften som kan utveckla allergier mm.

Ljudabsorbent projektering:
Varje lokal/miljö på kontoret och hemmakontoret har sina förutsättningar gällande ytskickt som golv, väggar och tak, inredning och möbler som skapar sina förutsättningar i möjligheter och begränsningar.
Våra ljudabsorbenter har olika funktion, applikation och utseende för att kunna kombineras på bästa sätt för att uppnå ljudhygiensk arbetsmiljö och samtidigt som en interiör lösning i aktuell lokal/miljö till kontoret och hemmakontoret.
Till miljöer på kontoret och hemmakontoret som kan behöva förstärkning av en ljudabsorbent, skärmvägg och bordsskärm som kontorsrum, öppna landskap, mötes- och konferensrum, pentry- och pausyta mfl, produktion/tillverkningsytor, labbytor, fest & eventlokaler, hotell & restaurang, mässlokaler, samlingslokaler, butik och kommersiella lokaler mfl.

Vi tar gärna fram förslag utifrån ert aktuella behov/önskemål, kontakta oss för offert/förslag!