Ljudabsorbenter & Skärmväggar

Offix ljudabsorbenter & avskärmning
Offix ljudabsorbenter & avskärmning
Visa produkter

Offix Ljudabsorbenter i olika format & funktion med högsta ljudabsorberande förmåga & ljudreducerande material kvalitét (testprotokoll finns)!

Ljudabsorberande och reducerade förmåga av ljudreflexer, ljudhygien:
Våra ljudabsorbenter håller högsta ljudabsorberande förmåga att reducera ljudreflexer, genom det material som vi har framtagit och utvecklat för ljudabsorption. Materialet har en framtagen densitet (recept) och tjocklek (minst 50 mm) som verkar i det frekvensområde som miljön avser (testprotokoll finns att tillgå).

Materialet är tillverkat av och består av ett miljövänligt material av återvunna petflaskor/polyester som inte avger farliga partiklar för inandning i arbetsmiljön. Fuktinnehållet i materialet är endast 0,4%, det kan inte utvecklas någon form av bakterietillväxt.

Andra material som olika tillverkare av ljudabsorbenter använder som fyllnadsmaterial, stenull, minerallull avger partiklar i arbetsmiljön är direkt farligt för inandning och kan få bakterietillväxt vid fukt som kan avge organiska föreningar i luften som kan utveckla allergier mm.

Ljudabsorbenter går under lös inredning gällande brandkrav, det är tyget som skall fördröja brand och inte fatta eld. Våra tyger har brandklass enligt EN 1021:1&2, vilket även följer Möbelfaktas krav. Vid speciella brandklassningskrav har vi tyg som klarar en annan brandklass och även annat ljudabsorberande material.

Ljudabsorbent projektering:
Varje lokal/miljö har sina förutsättningar gällande ytskickt som golv, väggar och tak, inredning och möbler som skapar sina förutsättningar i möjligheter och begränsningar.
Våra ljudabsorbent produkter har olika funktion, applikation och utseende för att kunna kombineras på bästa sätt för att uppnå ljudhygiensk arbetsmiljö och interiör lösning i aktuell lokal/miljö. Vi kombinTill olika miljöer som behöver avskärmning t ex mellan skrivbord och skrivbordsgrupper, eller dela av mellan olika ytor. Rekommenderar vi våra skärmväggar och bordskärmar. Dom fuerar våra ljudabsorbent produkter med vår erfarenhet och kunnande på området.

Till arbetsplatser: bordskärmar (även golvskärmar) som ljudabsorbenter och avskärmning i bästa kvalitét avseende ljudabsorption i tjocklek 50 mm i olika utförande, vi rekommenderar denna bordsskärm om ni vill ha högsta kvalitét för ljudabsorption. Skrivborden blir mindre och mindre vilket skapar mer och mer ljudreflexer. Till det har vi en helt ny typ av bordsskärm, sidobordsskärm som man kan dra ut SLIDE för att skärma mot arbetsplatsen på höger och vänster sida, som på en mycket enkelt sätt skapar ytterliggare avskärmning och mer ljudabsorberande yta.

Bordsskärmen fungerar som första skiktet för ljudabsorption av dom ljudreflexer som uppstår vid varje arbetsplats, det är mycket värt att ljudreducera så mycket som möjligt vid arbetsplatsen för att skapa ljudhygien i lokalen. Och komplettera med andra ljudabsorbenter i lokalen. Finns som topp- eller frontmonterad med eller utan funktionslist för olika tillbehör som hyllvarianter, monitorfäste, belysning mm. I olika tyger och tygkulörer. I standardmått eller specialmått.

Till miljöer som kan behöva förstärkning av en ljudabsorbent som kontorsrum, öppna landskap, mötes- och konferensrum, pentry- och pausyta mfl, produktion/tillverkningsytor, labbytor, fest & eventlokaler, hotell & restaurang, mässlokaler, samlingslokaler, butik och kommersiella lokaler mfl.

Olika format: kvadrat - rektangel - triangel - cirkel - cirkel välvd - pussel - trio - hexagon - cylindrisk - halv cylindrisk

Utförande: olika tygkollektioner - olika kulörer - eget tryck med motiv el logotype mm.

Till olika miljöer som behöver avskärmning t ex mellan skrivbord och skrivbordsgrupper, eller dela av mellan olika ytor. Rekommenderar vi våra skärmväggar och bordskärmar. Dom fungerar som avskärmning (viss ljudreduktion) i tjocklek 40 mm i olika utförande. Vi rekommenderar denna skärmvägg och bordsskärm när avskärmningen är viktigare än ljudreduktion i miljön.

Vi tar gärna fram förslag utifrån ert aktuella behov/önskemål.