Ljudproblem på kontoret? Skapa en ljudhygiensk arbetsmiljö!

Ljudproblem på kontoret? Skapa en ljudhygiensk arbetsmiljö!

Ljudabsorbenter & avskärmning tillverkade i högsta material kvalitét (utprovat) för ljudabsorption & ljudreduktion av ljudreflexer i olika funktioner & designade format!

Ljudabsorberande och reducerade förmåga av ljudreflexer, ljudhygien:
Våra ljudabsorbenter håller högsta ljudabsorberande förmåga att reducera ljudreflexer, genom det material som vi har framtagit och utvecklat för ljudabsorption. Materialet har en framtagen densitet (recept) och tjocklek (minst 50 mm) som verkar i det frekvensområde som miljön avser (testprotokoll finns att tillgå). 

Ljudabsorbent projektering:
Varje lokal/miljö har sina förutsättningar gällande ytskickt som golv, väggar och tak, inredning och möbler som skapar sina förutsättningar i möjligheter och begränsningar.
Våra ljudabsorbent produkter har olika funktion, applikation och utseende för att kunna kombineras på bästa sätt för att uppnå ljudhygiensk arbetsmiljö och interiör lösning i aktuell lokal/miljö. Vi kombinerar våra ljudabsorbent produkter med vår erfarenhet och kunnande på området.

Läs mer om Offix Ljudabsorbenter och Skärmväggar